Vaccinationer

Udpluk fra bøgerne : Keeping your donkey healthy
A Passion For Donkeys
Veterinærmedicinsk produktkatalog 1999

Skrevet af Hanne Nielsen

Der er en række alvorlige hestesygdomme æsler kan vaccineres imod.

TETANUS- Stivkrampe

Årsagen skyldes neurogiftstoffer produceret af bakterien Clostridia Tetani. Denne bakterie er normalt tilstedeværende i jord og gødning. Den er anærob, dvs. den lever bedst ved lavt iltindhold, så små stiksår er et ideelt sted for den at overleve og formere sig.

Smitteveje :
Enten fra overfladiske sår ( skader, operationssår – kastrationer, navlesnoren hos nyfødte ) der for længst kan være afhelet når sygdommen kommer i udbrud. Eller fra tarmkanalen, hvor bakterien altid er at finde i stort antal, men er harmløs med mindre der sker en beskadigelse pga. ormeinfestation eller andet.

Sygdomsforløb :
Inkubationstiden er fra 1 uge til flere måneder. De første sygdomstegn er som regel stivhed af hovedet. Ved løft af hovedet bliver det 3. øjenlåg meget synligt. Udspilede næsebor, stive oprejste ører.Tiltagende kramper de næste 24 timer. Kæbemusklerne og tungen kan ikke bevæges og derved besværliggøres drikning og spisning. Kramper af hals og rygmuskler bevirker at hovedet er højt hævet. Besværlig gang med stive lemmer, står evt. som en savbuk med benene ud til alle sider. Skæv løftet halestilling. Dyret er bange og ophidset og kan være overfølsom for berøring og lyde. Efterhånden påvirkes også respirationsmusklerne.
Forebyggelse :
God hygiejne generelt. Hurtig og omhyggelig sårbehandling ved skader ol. Jævnlige ormekure.
Hos et uvaccineret individ er den tiltagende lammelse sædvanligvis dødelig. Sygdommen kan nemt forebygges ved vaccination. Vaccinen stimulerer æslets immunsystem til at producere antistoffer, der modarbejder sygdommen. Æslet skal startes med en basisvaccine, der består af 2 vaccinationer med 4-6 ugers mellemrum ved indsprøjtning ind i en muskel. Dette bør følges op med en booster efter 1 år og derefter hver 1½-2 år. Føl kan starte deres vaccinationsprogram efter 3 måneders alderen. Drægtige hopper bør vaccineres med en booster ca. 4 uger før nedkomst. Føllet vil derved modtage en god portion af moderens antistoffer via råmælken, hvilket vil sørge for en passiv immunitet indtil det bliver 3 mdr. gammel. Føl født af uvaccinerede hopper, føl der ikke har fået råmælken og alle uvaccinerede dyr, der får et sår bør have en indsprøjtning med Tetanus-serum (Antitoxin).

Behandlig :
Sædvanligvis er der ingen behandling. Men påbegyndes behandling i de tidelige stadier kan der være en lille mulighed.
Behandlingen består i tildeling af Tetanus-serum, antibiotika og muskelafslappende medikamenter flere gange dagligt. (indlæggelse). Dyret bør opholde sig i mørke, rolige omgivelser evt. ophængt i en særlig udviklet sele, for at forebygge trykninger, hvis den skule lægge sig (falde). Det er vigtigt at æslet hjælpes med drikning og fodring (evt. via sonde) da den ofte ikke er i stand til det selv.

HESTE INFLUENZA :
Denne sygdom forårsages af flere arter af myxovirus. Alle hestearter er modtagelig for denne meget smitsomme sygdom. ( æsler og muldyr er relativt lidt mere modstandsdygtige). Smitsomheden er meget høj (op til 98%) men dødeligheden i ukomplicerede tilfælde er få og hovedsagelig hos unge føl og gamle individer.
Inkubationstiden er 1-3 dage. Symptomerne er høj feber, næseflåd, hoste, vejrtrækningsbesvær, nedstemthed og appetitløshed. Det kan også påvirke hjerte og lever. Sekundær lungebetændelse, allergiske lungelidelser og ketose kan forårsage yderligere komplikationer. Dyrene kan være uger om at komme sig af influenzaen og har behov for en langvarrig rekonvalescens (1-2 mdr.). Æsler bør vaccineres imod de almindeligste forekommende arte af hesteinfluenza (virusstammerne opdateres jævnligt hos proucenten) En basisvaccine med 4-6 ugers mellemrum ind i musklen, med opfølgende boostere enten ½ årligt eller helårlig

VIRUSABORT – HERPESVIRUS Indikation – drægtige hopper

Dette er den tredie sygdom med en tilgængelig vaccine til heste. Denne virus har to undergrupper der kan forårsage respirationslidelser og/eller abort, lungebetændelse hos føl og lammelser. Anbefalet vaccinationsprogram er 2 doser med 4-6 ugers mellemrum og opfølgende booster hvert ½ år.
Drægtige hopper vaccineres i 5, 7, og 9. mdr. af drægtigheden. Goldhopper der er i kontakt med drægtige hopper vaccineres efter samme plan som de drægtige hopper. Avlshingste og andre heste/æsler der er i kontakt med de drægtige hopper vaccineres hver 6. mdr.

Vaccinen er ikke registreret af lægemiddelstyrrelsen, men sælges på dispensation fra SVS.

FORBEHOLD ved rutinemæsig vaccinationer.

Æslet skal være i sund tilstand, hvis en god immunitet skal opnås. Sygdom af enhver art hæmmer immunsystemet. Æslets alder og ernæringstilstand kan have indflydelse på antistofniveauet. Dyrene bør ikke stresses, rejse eller arbejde hårdt umiddelbart før eller efter en vaccination. Samtidig behandling med lægemidler som kan nedsætte immunresponset på vaccineantigenerne bør undgås. Æsler der har været behandlet med immunsuppressive midler f.eks. glukocorticoider bør tideligst vaccineres 4 uger efter behandlingens ophør.

BIVIRKNINGER :
Der kan forekomme tilfælde med lokal reaktion på aplikationsstedet. Feber med forstyrret almenbefindende se i sjældne tilfælde.

 

Could create table version :No database selected