Ormebehandling af Æsler

Generelt kan man sige, at hvor der er æsler er der orm. Æsler lever i balance med sine indvoldsparasitter og først hvis balancen forrykkes f.eks. som følge af bratte foderskift, sygdom, stress, overbelægning forrykkes balancen til parasittens fordel: Æsler får kliniske tegn på ormesyge.

Efter de nye regler er alle ormemidler nu blevet receptpligtige. Dette indebærer at man under alle omstændigheder skal kontakte sin dyrlæge, hvis man skal have ormebehandlet sine dyr. Hvorfor nu lige pludselig det, når vi nu tidligere har kunnet købe ormemidlerne i håndkøb? Jo, indenfor de seneste år er man blevet opmærksom på, at anvendelse af ormebekæmpelsesmidler let kan føre til udvikling af resistens (modstandsdygtighed) hos de orm, som overlever ormekuren. Dette har ført til, at man nu kun anbefaler strategisk og ikke rutinemæssig ormebehandling. Derfor skal dyrlægen nu involveres, for at man kan stille en nøjagtig diagnose på hvilken ormetype man har i sin besætning (hvis det overhovedet er orm det drejer sig om) og målrette behandlingen derefter. Diagnosen stilles ved flere på hinanden følgende dage at udtage friske gødningsprøver til nærmere undersøgelse. Grunden til at man anbefaler flere dages prøver, er at der enkelte dage slet ikke udskilles æg i gødningen, og skulle man ved et uheld vælge én af disse dage ville man få et falsk negativt svar.

Nu er orm ikke nødvendigvis let at diagnostisere i en besætning. Hvis man direkte har set orm i gødningen er det nemt nok, men som regel er symptomerne meget uspecifikke og kan nemt skyldes så mange andre årsager.
Symptomerne på ormesyge omfatter tiltagende utrivelighed, nedsat tilvækst/afmagring, mat kedelig pels, evt. med forhalet fældning og diarré i varierende grad – fra blød gødning (tilsmudset haleparti) til sprøjtende diarré. Evt. ses slaphed og anæmi (blodmangel)
Tidligere ville man måske for “en sikkerheds skyld” have givet en ormekur og dermed overset en evt. anden alvorlig lidelse og forhalet behandlingen af denne.
Man kan heller ikke “forebygge” orm ved at give en ormekur, som mange fejlagtigt har troet. Ved en ormebehandling virker kuren mens behandlingen står på, og dyrene kan sagtens blive smittet ugen efter.
Altså anbefalingen er nu: at man behandler, når man har diagnostiseret et ormeproblem ellers ikke.

Dyrlægen skal altså diagnostisere orm før man indleder en egentlig ormebehandling. Dette kan i mange tilfælde vise sig at være en billigere løsning, istedet for ukritisk at behandle for orm, hvor problemet måske skyldes noget helt andet.
Dermed ikke sagt, at man ikke kan gøre så mange andre ting til forebyggelse af et ormeproblem. God management i form af god hygiejne og græsmarksmanagement er stadig at anbefale. Hvis man lader dyrene afgræsse den samme mark år efter år, stiger ormebyrden i græsset og ormesyge vil med sikkerhed optræde før eller siden.

En fornuftig plan for græsarealernes anvendelse:
dyrene går i (mindre) vinterfolde, mens de egentlige græsningsfolde holdes fri for dyr til sidst på foråret / tidlig sommer
føl og unge dyr udbindes på folde, som ikke er afgræsset siden året før
der foretages foldskifte midt på sommeren til “rene” folde der ikke har været afgræsset samme år
der evt. tages et slæt hø, inden dyr lukkes på marken
ældre dyr afgræsser folde efter yngre dyr, som så flyttes til “rene” folde.

Foruden managementtiltag findes der også en række naturprodukter der har vist sig at have en nedsættende virkning på ormebyrden. Disse kan man evt. forsøge sig med sideløbende .

Humant kan man læse i “Naturmedicinsk vejviser om virksomme naturmidler” at Vogels hvidløgskapsler er virksomme mod orm. 2 stk. 3 * dagligt. Yderligere står der: 1 fed hvidløg lægges i blød i en kop mælk/vand (nogle timer) og gives et kort opkog. 1 – 2 spsk. drikkes dagligt på fastende hjerte – kurens varighed 1 – 2 uger. Det er også hørt at hele rå løg skulle have en virkning.

Homoepathie remedies af George Macleod. Ormeremedierne der kan komme i betragtning er: Kamala, chenopodium og Granatum i lav potens f.eks. 3C. 5 ml. af denne potens tilsættes foderet dagligt i 14 dage og gentages efter 1 mdr. (denne behandling er mest velegnet til de små dyrehold).

Den store bog om Naturlige Lægemidler: 5 knuste citronkerner (i honning) dagligt i 5 dage. Bynkete, Timian og Jernurt.

Could create table version :No database selected