Lungeorm hos æsler

Æsler og heste bliver smittet af de samme orm. Cyklus og symptomerne er ens, så for de almindelige mave-tarm orm kan man slå op i enhver hestebog og læse om disse. Undtagelsen er lungeorm. Derfor vil jeg uddybe denne parasit nærmere.
Cyklus : Lungeormens larver indtages med græsset og vandrer fra tarmene via lymfesystemet til lungerne. De udvikler sig til voksne i lungebronchierne i løbet af 1-4 mdr. Her lægges æggene, der via bronchieslim hostes op til halsen og synkes. Derefter udskilles de via gødningen, hvor de udklækkes næsten omgående.
Tilstedeværelsen af larver og voksne orm i lungerne forårsager lungebeskadigelser og i nogle tilfælde en stærk immunologisk reaktion overfor parasitten.

Heste der er smittet med lungeorm har en udtalt hoste, der kan vare i månedsvis og kan være vanskelig at skælne fra allergiske lungelidelser. En sekundær bakteriel infektion kan forekomme med yderligere sygdomstegn. Smittede heste vil være utrivelige. Heste under 2 år påvirkes mest og har alvorligere symptomer. Problemet syntes at forekomme i sensommeren, efterår og vinter.
De fleste veterinære artikler udtaler at lungeormenes larver sjældent / hvis nogensinde, færdigudvikles i lungerne hos udvoksede heste, men denne færdigudvikling til orm sker i lungerne hos æsler og unge hesteføl. D.v.s. uden færdigudvikling af larverne til voksne vil der ikke produceres æg, og der vil ikke være æg / larver tilstede i gødningsprøver, selvom den udvoksede hest er smittet med lungeorm.

For at besværliggøre diagnostiseringen af lungeorm hos æsler og hesteføl yderligere, så udklækkes æggene i gødningen næsten omgående ved udskillelsen. Derfor skal der specielle tests til på frisk afsat gødning for at påvise lungeorm. De almindelige test på de øvrige mave-tarmorm (der udklækkes langsommere) kan derfor ikke bruges.
Æslet er en naturlig vært for denne parasit og kan være infesteret med et meget stort antal lungeorm uden at vise kliniske sygdomstegn. Tilsvarende findes der også udvoksede heste der er smittede, men uden sygdomstegn. Da æslet kan være en meget stille smittebærer af lungeorm uden kliniske sygdomstegn er mange hesteejere tilbageholdende med at lade æsler dele græsgange med deres heste. Dette behøver ikke at være et problem, da der findes effektive ormemidler på markedet. Hvis både hest og æsel (hesten/føllet kunne jo smitte æslet) behandles med et passende ormemiddel inden sammenføringen på en rén græsgang skulle smitteoverførsel kunne undgås.

Da lungeormlarver kan overleve på markerne i op til 2 år må man tage smitte via permanente græsgange med i betragtning. Pløjning, harvning og markrotation samt indsamling af gødning er en hjælp hertil.
Jævnlige ormebehandlinger (hver 6-8 mdr.) af både heste og æsler er tilrådeligt. Hvis ikke der er den store kontakt med andre æsler eller heste vil det være begrænset med smitterisikoen. Undersøgelse af friske gødningsprøver 3 dage i træk for larver kan være en vejledning til om en ormekur er nødvendig eller overflødig.
Behandling – Ivermectin er det mest effektive middel. Det findes som Ivomec Vet. Pour-on (omtalt under lus) dosering 2 ml./50 kg. fordelt ned langs ryggen og Eqvalan Vet. som pasta der gives ind i munden. Tyler Clippard Jersey

Could create table version :No database selected