Hvad ved dyrlægen om æsler

Jeg kan lige så godt sige det med det samme. De dyrlægestuderende på landbohøjskolen lærer INTET om æsler. Hvis ordet æsler skulle dukke op under studieforløbet er det som en bibemærkning i forbindelse med heste eller ponyer. Så, som færdiguddannet dyrlæge ved man ikke mere om æsler end resten af den almindelige befolkning. Heldigvis kan ca. 90 % af den viden dyrlægen erhverver sig på studiet i forbindelse med heste (og andre dyr) også bruges i forbindelse med æsler. En øjenbetændelse skal jo stort set behandles ens om det er en hund, ko, hest eller æsel.
Så det er kun hvis dyrlægen af private grunde (eller i sin praksis har mange æselpatienter) har særlig interesse i æsler og dermed opsøger særlig litteratur om æsler, og sætter sig ind i de specielle forhold der gælder for disse dyr.

Nu er det jo ikke fordi der er ret mange æsler i Danmark i forhold til heste, så det er ikke ret tit en landpraktiserende – eller hestedyrlæge bliver kaldt ud til et sygt æsel. Det giver i sig selv ikke ret meget erfaring og er heller ikke opfordrende til at dyrlægen giver sig den tid til at sætte sig ind i de særlige forhold vedrørende æsler. I min tid i en periode på 3 ½ år som landpraktiserende dyrlæge for snart 11 år siden, hvor ca. ½ af vores klienter var heste, oplevede jeg ikke én eneste gang at skulle tilse et æsel ( har muligvis ændret sig siden da ).
Dyrlægen er fuldt ud klar over sin utilstrækkelig viden om æslet, og derfor oplever en del æselejere måske, at det er svært at få en dyrlæge til at tilse ens syge æsel. Det er ikke altid fordi dyrlægen ikke værdsætter æslet lige så højt som hesten (nogen måske). Det skyldes nok snarer at dyrlægen er bange for at fejlbehandle dyret, fordi hans/hendes viden er for lille. Kan æslet mon tåle den ene eller anden form for medicin? o.s.v. er spørgsmål der stilles til én selv. Når så selve behandlingen er vel overstået (dyrlægen ånder lettet op – ingen erstatningssager denne gang) kommer man til den mere vejledende del af behandlingen. Hvordan undgår man tilsvarende tilfælde i fremtiden? Det er nemt nok, hvis det er et sår der skal sys p.g.a. pigtråd eller andet (man fjerner årsagen). Men er det f.eks. kolik eller forfangenhed kommer man ind på management og fodring og her kommer dyrlægen til kort, for han/hun kender ikke til de forskelle der er mellem heste og æsler. Og her kan der faktisk rådgives helt forkert, men ud fra en god mening, fordi dyrlægen ikke har lært om det. I disse tilfælde ved æselejeren sandlynligvis betydeligt mere end dyrlægen.

Inden for dyrlægestanden kan man specialisere sig inden for bestemte dyrearter. Der findes således fagdyrlæger inden for smådyr (hunde/katte) heste, køer og grise. Der findes sågar dyrlæger med speciel interesse for fugle og eksotiske dyr (skildpadder, slanger, leguaner o.s.v.). Disse kan man finde frem til via dyrlægeforeningen og dermed henvise til eller indhente hjælp fra, hvis man har et særligt tilfælde man er i tvivl om. Desværre findes der ikke lister over dyrlæger med særlig viden og interesse om æsler (endnu). Det kunne der efter min mening være god brug for. Det mest nærliggende er, at æselforeningen ligger inde med navne på dyrlæger med særlig interesse og viden om æsler. Og hvis der skulle opstå situationer, hvor der er brug for ekstra vejledning, enten fra æselejeren selv eller en anden dyrlæge kan der søges hjælp der. Hvis du som æselejer føler, at du har en rigtig god dyrlæge der har forstand på æsler, kunne du måske spørge ham/hende om han/hun vil stå til rådighed med vejledning og råd for andre dyrlæger.
En anden mulighed, er at man selv anskaffer sig litteratur om medicinske behandling af æsler. Man kan så fotokopier relevante sider og forære sin dyrlæge, så vedkommende kan forberede sig inden sygebesøget. (En meget almindelig forberedelsesmåde inden man går igang med de mere sjældne ting). Her vil jeg anbefale bogen: “The Professional Handbook of the Donkey” 3. udgave sammenfattet af Elisabeth Svendsen. Den er godt nok på engelsk, men jeg lover dig alle dyrlæger ville kunne læse den. Foreningen ville evt. kunne være behjælpelig med at skaffe bogen, hvis tilstrækkelig mange bestilte den.
Din dyrlæge ville måske have glæde af at kunne kontakte The Donkey Sanctuary direkte. De har et helt hospital udelukkende beregnet på æsler og et par dyrlæger fast ansat på stedet. En e-mail kommunikation ville måske komme dit æsel til gode. Dette er selvsagt kun velegnet i de kroniske tilfælde hvor man har tiden for sig til at kunne afvente et svar.

E-mail adresse: thedonkeysanctuary@compuserve.com
Hjemmeside: www.thedonkeysanctuary.org.uk Andrew MacDonald Womens Jersey

Could create table version :No database selected